Verdachte objecten benaderen

Verdachte objecten benaderen

Blijkt uit het veldonderzoek dat er verdachte objecten in de bodem zitten? Dan stellen wij een Projectplan Opsporing op. Hierbinnen worden de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

Projectplan Opsporing

Alle initiatieven tot overleggen en afstemming en verdere werkzaamheden om te komen tot een spoedige start van de uitvoering van de benaderingen, zal door ons worden verzorgd. Dit zal tegelijkertijd met het opstellen van het Projectplan Opsporing geschiedden, zodat er sprake zal zijn van een minimaal tijdsbestek die “verloren” gaat in uw bouwproces.

Dit plan dient door alle betrokken partijen worden beoordeeld en geaccordeerd en vervolgens door een vertegenwoordiger van de betreffende gemeente worden ondertekend. Deze wettelijke verplichting borgt dat er van een veilige leef- en werkomgeving kan worden gesproken, waarbinnen de werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Ook voor de omgeving, en de betrokkenen in de nabijheid van de projectlocatie is het projectplan een borging dat het minimaliseren van risico’ is verzekerd.

Veiligheidsmaatregelen verdachte objecten

Daarna gaan we de verdachte objecten benaderen. Het meeste graafwerk verrichten we met een beveiligde graafmachine. Het laatste stuk graafwerk doen we altijd handmatig. Onze Senior OCE ontgraaft hierbij het verdachte object en identificeert het. Is het object inderdaad een explosief? Dan nemen we aanvullende veiligheidsmaatregelen. De Senior OCE-deskundige beslist of het object verplaatst kan worden. Is dat het geval, dan wordt het explosief opgeborgen in een beveiligde munitiecontainer, een VTVS. Dit staat voor ''Voorziening Tijdelijk Veiligstellen van de Situatie'' en is specifiek ontwikkeld voor de opslag van CE. Is verplaatsing niet mogelijk? Dan dekken we het explosief af en schakelen we de EOD in.

De gevonden explosieven dragen wij over aan de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het ministerie van Defensie. De EOD maakt de explosieven op een veilige manier onschadelijk. De EOD beslist hoe en waar dat gebeurt.

Ten slotte ontvangt u van ons een Proces-Verbaal van Oplevering (Verklaring Vrij van Explosieven). Als u dat wilt, kunnen wij het project samen met u evalueren.