Onze diensten

ONZE DIENSTEN

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van explosieven in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat.

lees meer

Geeft een vooronderzoek aan dat het gebied waar straks de schop in de grond gaat, CE verdacht is? Dan volgt een veldonderzoek om eventuele verdachte objecten nauwkeuriger op te sporen.

lees meer

Blijkt uit het veldonderzoek dat er een of meer verdachte objecten in de bodem zitten? Dan maken wij allereerst een Projectplan Opsporing. Hierbinnen wordt de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

lees meer

Alle instanties die in aanraking komen met werkzaamheden ten aanzien van explosieven en hiervoor kosten maken, kunnen via een aanvraag door gemeenten bij de Rijksoverheid, vanuit het gemeentefonds een bijdrage ontvangen van 70% van de gemaakte kosten.

lees meer