Onze diensten

ONZE DIENSTEN

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van explosieven in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat. Hiervoor kunt u ons inschakelen.
lees meer

Geeft een vooronderzoek aan dat het gebied waar straks de schop in de grond gaat, OO verdacht is? Dan volgt een oppervlaktedetectie om eventuele verdachte objecten nauwkeuriger op te sporen.
lees meer

In het gehele land voert Tavela waterbodemdetectie uit. Deze projecten zijn altijd specifiek; van kleine slootjes tot beken en kanalen. Tavela zet altijd de juiste apparatuur en middelen in die het beste bij het project passen.
lees meer

Wanneer u grondroerende werkzaamheden gaat uitvoeren op locaties waarbij het verdachte gebied onder de 4.0 m-mv is gelegen, is geotechnisch explosievenonderzoek (dieptedetectie) noodzakelijk.
lees meer

Blijkt uit het veldonderzoek dat er een of meer verdachte objecten in de bodem zitten? Dan maken wij allereerst een Projectplan Opsporing. Hierbinnen wordt de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.
lees meer

Wanneer u milieukundige boringen of geotechnische sonderingen in een verdacht gebied moet zetten, dan kan Tavela de boorlocaties voor u vrijgeven en de sonderingen begeleiden.
lees meer

Naast Ontplofbare Oorlogsresten liet de Tweede Wereldoorlog ook gecrashte vliegtuigen na. Op dit moment liggen er naar schatting nog duizend vliegtuigwrakken in de Nederlandse bodem of wateren. In vliegtuigwrakken bevinden zich vaak onder andere zware Ontplofbare Oorlogsresten.
lees meer

Tavela kan alle facetten van een archeologisch onderzoek voor u uitvoeren. Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten plaatsvinden.
lees meer