Vrijgeven van Boorlocaties en Begeleiden van Sonderingen

Wat kunnen wij voor u doen?

Wanneer u milieukundige boringen of geotechnische sonderingen in een verdacht gebied moet zetten, dan kan Tavela de boorlocaties voor u vrijgeven en de sonderingen begeleiden.

Werkvoorbereiding

Tavela stelt een verkort Projectplan conform de CS OOO op en dient dit plan in bij de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

Het vrijgeven van de boorlocaties

Aangezien milieukundige boringen meestal niet dieper gezet worden dan maximaal
4,0 m-mv kunnen deze locaties vanaf het maaiveld gedetecteerd en vrijgegeven worden. Zie hieronder de foto.

Tijdens het vrijgeven detecteert de Deskundige OOO de locaties vanaf het maaiveld, of in het boorgat met de inzet van de boorgat magnetometer. Indien er geen verdachte objecten gedetecteerd worden, kan de locatie definitief als boorlocatie worden aangewend.

Mocht er een verdacht object gedetecteerd worden dan zoekt de Deskundige OOO van Tavela een andere locatie, zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

Het begeleiden van sonderingen

De Deskundige OOO detecteert de locaties vooraf handmatig om de eerste twee meter vrij te kunnen geven. Tijdens het sonderen verstoort de sondeerwagen namelijk de data van het bovenste deel van de sondering. De sonderingen worden door Tavela begeleid. Tijdens het sonderen houdt de Deskundige OOO toezicht op de data en op het sonderen. De opdrachtgever zorgt voor de sondeerinstallatie, de magnetometerconus en de verdere apparatuur.

De afronding

De opdrachtgever ontvangt een korte briefrapportage. De rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf-formaat. Op verzoek wordt een versie van het rapport per post nagezonden of bijlagen in Autocad/GIS formaat verstrekt.

Vrijgeven van Boorlocaties

Vrijgeven van Boorlocaties

Begeleiden van Sonderingen

Begeleiden van Sonderingen