Vrijgeven van Boorlocaties en Begeleiden van Sonderingen

Wat kunnen wij voor u doen?

Wanneer u milieukundige boringen of geotechnische sonderingen in een verdacht gebied moet zetten, dan kan Tavela de boorlocaties voor u vrijgeven en de sonderingen begeleiden.

Werkvoorbereiding

Tavela stelt een projectplan detectie conform de CS-OOO op en dient dit plan in bij de opdrachtgever ter goedkeuring en bij het bevoegd gezag ter kennisname.

Het begeleiden van milieukundige boringen

Aangezien milieukundige boringen meestal niet dieper gezet worden dan maximaal 4,0 m-mv, kunnen deze locaties vanaf het maaiveld gedetecteerd en vrijgegeven worden. Zie de foto hieronder .

Tijdens een milieukundig onderzoek waarbij boringen worden gezet zal de Deskundige OOO onderzoek verrichten. Hij detecteert de locaties vanaf het maaiveld of in het boorgat met de inzet van de boorgat magnetometer. Indien er geen verdachte objecten gedetecteerd worden, kan de locatie definitief als boorlocatie worden aangewend.

Mocht er een verdacht object gedetecteerd worden dan zoekt de Deskundige OOO samen met de milieukundige een andere locatie, zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

Het begeleiden van geotechnische sonderingen

Geotechnische sonderingen worden uitgevoerd met de inzet van een magnetometerconus. Een Deskundige OOO begeleidt de sonderingen door toezicht te houden op de data van de meting. Doordat de massa van de sondeerwagen of stelling de bovenste twee meter van de meting verstoord heeft de Deskundige OOO de VX1 gradiometer of de SBL10 ter beschikking om het bovenste deel handmatig vrij te kunnen geven.

De afronding

De opdrachtgever ontvangt een Procesverbaal van Oplevering. De rapportage wordt digitaal aangeleverd in pdf-formaat. Op verzoek wordt een versie van het rapport per post nagezonden of bijlagen in Autocad/GIS formaat verstrekt.

Vrijgeven van Boorlocaties

Vrijgeven van Boorlocaties

Begeleiden van Sonderingen

Begeleiden van Sonderingen