Bommenregeling

Bommenregeling bij Ontplofbare Oorlogsresten (OO)

Op de bommenregeling kan vanaf 2015 aanspraak gemaakt worden door alle gemeenten en instanties in geval van opsporing en ruiming van Ontplofbare Oorlogsresten. Hiermee kunnen zij een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit via de gemeente. De bijdrage gaat over de daadwerkelijk gemaakte kosten en is niet aan te vragen voor kosten die nog moeten komen. Dit geldt derhalve dus niet alleen voor eigen gemeentelijke werkzaamheden, maar ook voor werkzaamheden die derden binnen een gemeente hebben uitgevoerd.

Bommenregeling bij vliegtuigbergingen

De komende jaren gaan het Rijk en verschillende gemeentes de samenwerking aan bij het bergen van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Gemeenten die te maken hebben met vliegtuigbergingen kunnen ook gebruik maken van de bommenregeling. Zo kan de desbetreffende gemeente via de bommenregeling een bijdrage van 100% ontvangen uit het gemeentefonds.

Professionele vakkundige aanpak

Voordat een project in aanmerking komt voor de bommenregeling moet men verplicht een aantal processen doorlopen. Tavela verzorgt de begeleiding, het advies en alle verdere processen die noodzakelijk zijn voor het regelen van de bommenregeling.

Wij informeren u graag hoe om te gaan met alle zaken die op u afkomen als u een vliegtuigberging in gang dient te zetten.