Explosievenonderzoek door Tavela B.V.
Explosieven noemen we Ontplofbare Oorlogsresten

Advies, Vooronderzoek OO, RisicoAnalyse OO (CS-VROO),

Oppervlakte- en Dieptedetectie, Opsporing en verwijderen van Ontplofbare Oorlogsresten in heel Nederland (CS-OOO).

Onderzoek van crashlocaties en berging van vliegtuigwrakken.

 

Veilig, vakkundig en voortvarend

ONZE DIENSTEN

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van OO in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat. U kunt ons inschakelen voor het uitvoeren van een Vooronderzoek OO en/of een RisicoAnalyse OO.

lees meer

Geeft een vooronderzoek aan dat het gebied waar straks de schop in de grond gaat, OO verdacht is? Dan starten we direct de werkvoorbereiding voor het opstellen van een Projectplan Detectie en een projectplanning om eventuele verdachte objecten op te sporen.

lees meer

Blijkt uit het veldonderzoek dat er een of meer verdachte objecten in de bodem zitten? Dan maken wij allereerst een Projectplan Opsporing. Hierbinnen wordt de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

lees meer

Nederland staat voor een grote uitdaging: de Energietransitie. Hiervoor worden zonneparken aangelegd en windmolens geplaatst, waarvan de opgewekte groene energie getransporteerd moet worden.

lees meer

Tavela kan alle facetten van een archeologisch onderzoek voor u uitvoeren. Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten plaatsvinden.

lees meer

ONDERZOEK naar Ontplofbare Oorlogsresten

Advies, Vooronderzoek OO en RisicoAnalyse OO, oppervlakte- en dieptedetectie, opsporing en verwijderen van Ontplofbare Oorlogsresten in heel Nederland.

In heel Nederland liggen nog duizenden Ontplofbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog, zowel in grond- alsook waterbodem. Ook liggen er binnen de Nederlandse grenzen nog vele vliegtuigwrakken uit de tweede wereldoorlog op land- en waterbodem. Bij bouwprojecten en grote infrastructurele werken leveren deze OO en wrakken een risico op. Voordat er 'een schop de grond in' gaat, is het cruciaal om te weten of er Ontplofbare Oorlogsresten in de grond aangetroffen kunnen worden.

Explosievenonderzoeksbureau Tavela adviseert overheden, projectontwikkelaars en aannemers over het onderzoek naar OO en alles wat daarbij komt kijken.
• Wij doen Vooronderzoek OO en RisicoAnalyse OO om te kijken of het gebied verdacht is of niet,
• Met veldonderzoek detecteren wij verdachte objecten in de bodem,
• Wij benaderen verdachte objecten en stellen ze veilig,
• Nader onderzoek van verstoord gebied.

Contact

Waarom kiest u voor Tavela

De manier waarop Tavela met u en uw project omgaat, is gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid. Daar hechten we waarde aan!

Samen met u zal de pragmatische aanpak van Tavela resulteren in een aanzienlijke kosten- en tijdsreductie.

 • Een kwalitatief hoogwaardig Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO verkleint het oppervlak van het verdachte gebied. De vigerende wetgeving voor het uitvoeren van Vooronderzoeken OO en/of RisicoAnalyses OO betreft het CertificatieSchema Vooronderzoek en RisicoAnalyse OO (CS-VROO). Tavela is hiervoor volledig gecertificeerd.
 • Onze nieuwste detectieapparatuur en de nieuwste software van Vallon zorgen voor een nauwkeurige oppervlakte detectie en het verkrijgen van hoogwaardige data.
 • De verkregen data wordt door ons altijd handmatig geanalyseerd. Dit in combinatie met de nieuwe software, zorgt voor een reducering van de objectenlijst. Dus minder graafwerk, minder kosten en minder tijdsverlies.
 • Tavela  is geen aannemingsbedrijf. Wij hebben er geen belang bij zoveel- en zo lang mogelijk graafmachines het veld insturen. Onze uitdaging ligt in het reduceren en optimaliseren van deze inzet.
 • De vigerende wetgeving voor het Opsporen van OO betreft het CertificatieSchema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS OOO). Het toepassingsgebied van dit certificatieschema is verdeeld in twee deelgebieden, te weten:
  a)Deelgebied A: Opsporing ontplofbare oorlogsresten;
  b)Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning.
  Tavela is voor beide deelgebieden van de CS-OOO volledig gecertificeerd.

Veilig, Vakkundig en Voortvarend te werk

Wij bezitten alle certificaten en ontheffingen die vereist zijn om dit gespecialiseerde en risicovolle werk geheel volgens alle wettelijke eisen uit te voeren. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek naar OO in huis. Tevens hebben we veel ervaring en expertise binnen zowel de overheid, civiele techniek, weg- en waterbouw, baggerwerk als woning- en utiliteitsbouw. Onze bovengenoemde ruime ervaring en expertise stelt ons in staat om veilig, vakkundig en voortvarend te werk te gaan.

De drie hoofdfasen van een onderzoek naar OO:

 • Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO
 • Veldonderzoek Detectie
 • Benaderen van verdachte objecten

Tavela heeft deskundig personeel in huis. Voor alle drie de genoemde fasen van het onderzoek. Wij beschikken over gekwalificeerde Deskundigen OOO, deze deskundigen zijn in alle fasen actief. Indien er beveiligd materiaal nodig is, werkt Tavela samen met B-gecertificeerde bedrijven.