Explosievenonderzoeken met Tavela

Advies, vooronderzoek, detectie, opsporing en verwijderen van explosieven in heel Nederland.

Berging van vliegtuig- en scheepswrakken.

 

Veilig, vakkundig en voortvarend

ONZE DIENSTEN

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van explosieven in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat. U kunt ons inschakelen voor het uitbrengen van advies en/of uitvoeren van een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten.

lees meer

Geeft een vooronderzoek aan dat het gebied waar straks de schop in de grond gaat, OO verdacht is? Dan starten we direct de werkvoorbereiding voor het opstellen van een Projectplan Detectie en een projectplanning om eventuele verdachte objecten op te sporen.

lees meer

Blijkt uit het veldonderzoek dat er een of meer verdachte objecten in de bodem zitten? Dan maken wij allereerst een Projectplan Opsporing. Hierbinnen wordt de werkwijze, de planning en alle verdere communicatie en omgevingsaspecten uitgewerkt.

lees meer

Alle instanties die in aanraking komen met werkzaamheden ten aanzien van explosieven en hiervoor kosten maken, kunnen via een aanvraag door gemeenten bij de Rijksoverheid, vanuit het gemeentefonds een bijdrage ontvangen van 70% van de gemaakte kosten.

lees meer

Tavela kan alle facetten van een archeologisch onderzoek voor u uitvoeren. Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten plaatsvinden.

lees meer

EXPLOSIEVENONDERZOEK

Advies, vooronderzoek, detectie, opsporing en verwijderen van explosieven in heel Nederland.

 

In heel Nederland liggen nog duizenden explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, zowel in grond- alsook waterbodem. Ook liggen er binnen de Nederlandse grenzen nog vele vliegtuig- en scheepswrakken uit de tweede wereldoorlog op land- en zeebodem. Bij bouwprojecten en grote infrastructurele werken leveren deze explosieven en wrakken een risico op. Voordat er “een schop de grond in” gaat, is het cruciaal om te weten of er Ontplofbare Oorlogsresten in de grond aangetroffen kunnen worden.

 

Explosievenonderzoeksbureau Tavela adviseert overheden, projectontwikkelaars en aannemers over explosievenonderzoeken en alles wat daarbij komt kijken.
• Wij doen vooronderzoek om te kijken of het gebied verdacht is of niet.
• Met veldonderzoek detecteren wij verdachte objecten in de bodem.
• Wij benaderen verdachte objecten en stellen ze veilig.

Contact

Waarom kiest u voor Tavela

De manier waarop Tavela met u omgaat en met uw project is gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid. Daar hechten we waarde aan!

Samen met u zal de pragmatische aanpak van Tavela resulteren in een aanzienlijke kosten- en tijdsreductie.

  • Een kwalitatief hoogwaardig Vooronderzoek OO verkleint het oppervlak van het verdachte gebied. Hiervoor beschikken we over het C- Certificaat.
  • Onze nieuwste detectieapparatuur en de nieuwste software van Vallon zorgen voor een kundige oppervlakte detectie en het verkrijgen van hoogwaardige data.
  • De verkregen data wordt door ons altijd handmatig geanalyseerd. Dit in combinatie met de nieuwe software, zorgt voor een reducering van de objectenlijst. Dus minder graafwerk, minder kosten en minder tijdsverlies.
  • Tavela heeft geen graafmachines en is geen aannemingsbedrijf. Wij hebben geen belang bij zoveel- en zo lang mogelijk graafmachines het veld insturen. Onze uitdaging ligt in het reduceren van deze inzet.
  • Dit is de reden dat Tavela over het A- certificaat beschikt. Geen dubbele petten en geen verborgen agenda's.

Vakkundig en veilig te werk

Wij bezitten alle certificaten en ontheffingen die vereist zijn om dit gespecialiseerde en risicovolle werk geheel volgens alle wettelijke eisen uit te voeren. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van explosievenonderzoek in huis. Tevens hebben we veel ervaring en expertise binnen zowel de overheid, civiele techniek, weg- en waterbouw, baggerwerk als woning- en utiliteitsbouw. Onze bovengenoemde ruime ervaring en expertise stelt ons in staat om veilig, vakkundig en voortvarend te werk te gaan.

De drie hoofdfasen van een explosievenonderzoek:

  • Vooronderzoek OO
  • Veldonderzoek Detectie
  • Benaderen van verdachte objecten

Tavela heeft deskundig personeel in huis. Voor alle drie de genoemde fasen van het onderzoek. Wij beschikken over gekwalificeerde Deskundigen OOO, deze deskundigen zijn in alle fasen actief. Indien er beveiligd materiaal nodig is, werkt Tavela samen met B-gecertificeerde bedrijven.