Wie zijn wij

Wie is TAVELA?

TAVELA B.V. is een gecertificeerd explosievenonderzoeksbureau

Wij adviseren overheden, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en verdere opdrachtgevers en opdrachtnemers over explosievenonderzoek en alles wat daarbij komt kijken. En wij sporen Ontplofbare Oorlogsresten (OO) op, die in de Nederlandse bodem liggen. Wij ontgraven ze en stellen ze veilig.

Gecertificeerde expertise

Wij bezitten alle certificaten en ontheffingen die vereist zijn om explosieven te mogen opsporen en veiligstellen. Dit is met name het CS-OOO (Certificatieschema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten).

Het CS-OOO maakt onderscheid tussen A-gecertificeerde bedrijven en B-gecertificeerde bedrijven.

  • Het A-certificaat gaat over het detecteren en opsporen van conventionele explosieven.
  • Het B-certificaat gaat over het beveiligd materieel. Daarvoor werken wij samen met een B-gecertificeerd bedrijf.

Ons team

Algemeen directeur Bert Lambers heeft ruime ervaring met explosievenonderzoek. Binnen de Grond, Weg- en Waterbouw sector voerde hij jarenlang civieltechnische werkzaamheden uit voor explosievenopruiming in opdracht van de Explosieven Opruimings Dienst (Defensie).
Voor de EOD voerde hij ook zeer specialistische projecten uit, en hij assisteerde de EOD bij acute noodsituaties. Hij was 10 jaar vestigingshoofd van een explosievenonderzoeksbureau en heeft daar veel ervaring opgedaan in het verwerven van opdrachten en het klantgericht aanbieden van diensten. Wat wil de klant en hoe voeren we dat het éénvoudigste uit is zijn uitgangspunt. Hij heeft vele vliegtuigbergingen uitgevoerd, gecalculeerd en geeft specifiek advies aan overheden.

Technisch directeur Bert Veenstra is gepokt en gemazeld in de projectuitvoering in de Grond, Weg- en Waterbouw & Bouwkundige sector. Hij leidde en begeleidde talloze, veelal grote, infrastructurele en civiele bouwprojecten binnen Nederland en daarbuiten. Hij is gespecialiseerd in het ontzorgen van opdrachtgevers en hij zorgt er voor dat projecten verlopen zoals vooraf verwacht werd. Bert is praktisch gericht en doet dit nu met veel plezier en toewijding voor u en voor Tavela B.V.