Wie zijn wij

Wie is TAVELA?

TAVELA is een gecertificeerd Onderzoeksbureau voor Ontplofbare Oorlogsresten

Wij adviseren overheden, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en verdere opdrachtgevers en opdrachtnemers over onderzoek naar OO en alles wat daarbij komt kijken. Wij sporen tevens Ontplofbare Oorlogsresten (OO) op die in de Nederlandse bodem liggen. Wij ontgraven ze en stellen ze veilig.

Tavela is volledig gecertificeerd conform CS-OOO:
De vigerende wetgeving voor het opsporen en veilig te stellen van OO betreft het CertificatieSchema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). Tavela is gecertificeerd voor beide deelgebieden. Deelgebied A: Opsporing ontplofbare oorlogsresten én Deelgebied B: Civieltechnische ondersteuning.

Tavela is volledig gecertificeerd conform CS-VROO:
De vigerende wetgeving voor het uitvoeren van Vooronderzoeken OO en RisicoAnalyse OO betreft het CertificatieSchema Vooronderzoek en RisicoAnalyse OO (CS-VROO).  Tavela is voor beide deelgebieden (VOO én RAOO) gecertificeerd.

Tevens beschikken we over een Ontheffing Wet Wapens en Munitie én zijn we in het bezit van het VCA** Certificaat.

Ons team

Algemeen directeur Bert Lambers heeft ruime ervaring met het onderzoek naar OO.
Binnen de Grond, Weg- en Waterbouw sector voerde hij jarenlang civieltechnische werkzaamheden uit voor opruiming OO in opdracht van de Explosieven Opruimings Dienst (Defensie).
Voor de EOD voerde hij ook zeer specialistische projecten uit en assisteerde hij de EOD bij acute noodsituaties. Hij was 10 jaar vestigingshoofd van een onderzoeksbureau OO en heeft daar veel ervaring opgedaan in het verwerven van opdrachten en het klantgericht aanbieden van diensten. 'Wat wil de klant?'  en 'Hoe voeren we dat het meest eenvoudig uit?' is zijn uitgangspunt. Hij heeft vele vliegtuigbergingen uitgevoerd, gecalculeerd en geeft specifiek advies aan overheden.