Waterbodemdetectie

Waterbodemdetectie

In het gehele land voert Tavela waterbodemdetectie uit. Deze projecten zijn altijd specifiek; van kleine slootjes tot beken en kanalen. De diepte varieert ook altijd.

Om een zo nauwkeurig mogelijke detectie uit te voeren, zet Tavela altijd de apparatuur en middelen in die het beste bij het project passen.

Oppervlaktedetectie van waterbodem met de meersonde gradiometer (non-realtime)

Met de meetapparatuur wordt het gehele opsporingsgebied vlak dekkend gemeten door de meetapparatuur met een boot over de onderzoekslocatie te verplaatsen. De sondes zullen hierbij zo dicht mogelijk bij de waterbodem geplaatst worden.

In dieper water wordt een detectieframe ingezet dat op circa een halve meter vanaf de waterbodem geplaatst wordt. Horizontale plaatsbepaling wordt door HP DGPS vastgelegd met een onnauwkeurigheid van minder dan 0.1 meter.

Met een dieptemeter wordt de diepte van het water constant gepeild.

De afstand tussen twee evenwijdige meetlijnen met de meersonde gradiometer bedraagt 0.5 meter. In een werkgang kunnen zes meetlijnen worden gemeten. De afstand tussen twee metingen op een meetlijn bedraagt maximaal 0.1 meter.

Benaderen van verdachte objecten uit de waterbodemdetectie

Mochten er verdachte objecten gerapporteerd worden, dan kan Tavela die voor u benaderen. Wij beschikken over Senior Deskundige OOO duikers en Deskundige OOO duikers. De middelen om het werk te kunnen uitvoeren, zullen we ook voor u verzorgen, zoals bijvoorbeeld een duikplatform, werkschip en/of duikcontainer die als basis van de duikwerkzaamheden gebruikt worden.

Vaak wordt het duikwerk vanuit een duikbus, voorzien van alle faciliteiten uitgevoerd. Het duikplatform, werkschip en duikcontainer zijn voorzien van alle noodzakelijke ondersteuningscapaciteiten om de werkzaamheden veilig en adequaat uit te voeren.

 

Resumerend:

Tavela kan het gehele traject vanaf waterbodemdetectie, het benaderen van de verdachte objecten en het opstellen van een Proces-Verbaal van Oplevering voor u verzorgen.
Ook hier uiteraard met een pragmatische aanpak én onder ons motto:

Veilig, vakkundig en voortvarend