Combi OOO en Archeologie

Tavela kan alle facetten van een archeologisch onderzoek voor u uitvoeren. Vaak moet voorafgaand aan ontwikkelingsplannen zowel archeologisch onderzoek als onderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten plaatsvinden. Doordat Tavela beide disciplines beheerst, heeft u slechts met één contractpartij te maken en dat communiceert en werkt vele malen sneller en gemakkelijker.

Tavela werkt hiervoor samen met conform de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) erkende partners. Ook wanneer u zelf al een andere uitvoerende partij heeft dan werken wij graag samen met die partij.

Gelijktijdig uitvoeren van Archeologischonderzoek en Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Wanneer er in hetzelfde gebied Ontplofbare Oorlogsresten- en archeologischonderzoek uitgevoerd dient te worden, dan is een combinatie en gelijktijdige uitvoering gewenst. Onze Senior Deskundige OOO zal altijd de veiligheid waarborgen, maar met begrip voor de situatie van de archeologen en hun uitgangspunten.

Dus alléén in overleg en samen!