Vooronderzoek OO en RisicoAnalyse OO

Vooronderzoek OO en/of RisicoAnalyse OO

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat. Als overheidsdienst, semi-overheid, gemeente, opdrachtgever of opdrachtnemer kunt u ons inschakelen voor het uitbrengen van advies en/of het uitvoeren van een Vooronderzoek OO en/of een RisicoAnalyse OO.
De vigerende wetgeving voor het uitvoeren van Vooronderzoeken OO en RisicoAnalyse OO betreft het CertificatieSchema Vooronderzoek en RisicoAnalyse OO (CS-VROO). Hiervoor is Tavela volledig gecertificeerd.

Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Het Vooronderzoek OO is een bureaustudie. Wij raadplegen onder meer vakliteratuur, archieven, luchtfoto’s en vluchtgegevens van bombardementsvluchten. Een regulier Vooronderzoek OO duurt circa vijf weken afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gebied. De uitkomst van het Vooronderzoek OO verwerken wij in een rapportage met OO BodemBelastingKaart (BBK).

RisicoAnalyse OO

Indien gewenst en kostentechnisch aantrekkelijk, kunnen we een RisicoAnalyse OO uitvoeren, om het verdachte gebied te verkleinen. De Risicoanalyse OO is bedoeld de risico’s van de in het onderzoeksgebied mogelijk aanwezige OO in relatie tot het toekomstige gebruik vast te stellen en te beoordelen. Hierbij is het van belang om met name de naoorlogse grondroeringen vast te stellen. In naoorlogs geroerde grond is namelijk geen onderzoek meer noodzakelijk.

Historische gegevens

Onze Vooronderzoeken OO en RisicoAnalyses OO worden uitgevoerd door gespecialiseerde medewerkers, die niet alleen de wettelijk verplichte bronnen raadplegen, maar ook de aanvullende bronnen onderzoeken. Wij beschikken eveneens over een ruime database aan historische gegevens, vanwege onze jarenlange expertise. Ons personeel is universitair opgeleid en geschoold om dergelijke onderzoeken grondig uit te voeren.

Uitkomst Vooronderzoek OO

De uitkomst van het onderzoek bestaat uit twee mogelijkheden:

  • Het gebied is onverdacht.
    In dat geval zit ons werk erop en kunnen de grondroerende werkzaamheden beginnen.
  • Het gebied is verdacht.
    In ons rapport beschrijven we welk soort Ontplofbare Oorlogsresten u in het gebied kunt verwachten en tot op welke diepte deze aangetroffen kunnen worden. Ook geven we advies over de vervolg-aanpak van en/of vervolgwerkzaamheden.

Gemeentebreed Vooronderzoek OO

Veel gemeenten kiezen tegenwoordig voor een gemeentebreed Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten. Wij voeren dan voor het hele grondgebied van uw gemeente een onderzoek uit.

Waarom kiezen voor een gemeentebreed Vooronderzoek OO?
Het geeft complete zekerheid over het totale gemeentelijke grondgebied door deskundig onderzoek. Een gemeentebreed Vooronderzoek OO kost circa 6 keer zo veel als een incidenteel onderzoek. Deze éénmalige investering betaalt zichzelf al snel terug. Bouwprojecten kunnen sneller van start gaan met een betrouwbare inschatting van de risico’s op het gebied van Ontplofbare Oorlogsresten. Het rapport van het gemeentebrede Vooronderzoek OO is een waardevol document bij de planontwikkeling van nieuwe (woon)gebieden.
Met één investering voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van Onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten. Als gemeente levert u hiermee een waardevolle dienst aan burgers, projectontwikkelaars en aannemers.