Vooronderzoek

Algemeen advies en Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Als er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van explosieven in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat. Als overheidsdienst, semi-overheid, gemeente, opdrachtgever of opdrachtnemer kunt u ons inschakelen voor het uitbrengen van advies en/of het uitvoeren van een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO).

Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Het Vooronderzoek OO is een bureaustudie. Wij raadplegen onder meer vakliteratuur, archieven, luchtfoto’s en vluchtgegevens van bombardementsvluchten. Een regulier vooronderzoek duurt circa vijf weken afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gebied. De uitkomst van het Vooronderzoek OO verwerken wij in een rapportage met OO-bodembelastingkaart.

Risico Analyse OO

Indien gewenst en kostentechnisch aantrekkelijk, kunnen we een Risico Analyse OO uitvoeren, om het verdachte gebied te verkleinen.

Historische gegevens

Onze vooronderzoeken worden uitgevoerd door experts, die zich niet beperken tot het raadplegen van de wettelijk verplichte bronnen. Wij beschikken namelijk eveneens over een ruime database aan historische gegevens. Ons personeel is opgeleid en geschoold om dergelijke onderzoeken deugdelijk uit te voeren.

Uitkomst Vooronderzoek

De uitkomst van het onderzoek bestaat uit twee mogelijkheden:

  • Het gebied is onverdacht. In dat geval zit ons werk erop en kunnen de grondroerende werkzaamheden beginnen.
  • Het gebied is verdacht. In ons rapport beschrijven we welk soort explosieven u in het gebied kunt verwachten en tot op welke diepte deze aangetroffen kunnen worden. Ook geven we advies over de vervolg-aanpak van en/of vervolgwerkzaamheden.

Gemeentebreed Vooronderzoek OO

Veel gemeenten kiezen tegenwoordig voor een gemeentebreed Vooronderzoek naar Ontplofbare Oorlogsresten. Wij voeren dan voor het hele grondgebied van uw gemeente een onderzoek uit.

Waarom kiezen voor een gemeentebreed Vooronderzoek OO?
Complete zekerheid over uw totale gemeentelijke grondgebied door deskundige onderzoekers. Een gemeentebreed vooronderzoek kost circa 6 keer zo veel als een incidenteel onderzoek. Deze eenmalige investering betaalt zichzelf al snel terug. Bouwprojecten kunnen sneller van start gaan, met een betrouwbare inschatting van de risico’s op het gebied van explosieven. Het rapport van het gemeentebrede vooronderzoek is een waardevol document bij de planontwikkeling van nieuwe (woon)gebieden. Met één investering voldoet u aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van explosievenonderzoek. Als gemeente levert u hiermee een waardevolle dienst aan burgers, projectontwikkelaars en aannemers.