Dieptedetectie

Geotechnisch onderzoek oftewel dieptedetectie

Dieptedetectie wordt uitgevoerd door het zetten van geotechnische sonderingen. De dieptedetectie wordt uitgevoerd met een reguliere sondeertruck en/of kraan met stelling met een in de sondeerconus ingebouwde magnetometersonde

Wanneer u grondroerende werkzaamheden gaat uitvoeren op locaties waarbij het verdachte gebied onder de 4.0 m-mv is gelegen, is dieptedetectie noodzakelijk. De diepte van het verdachte gebied is dan tot de 10 MPa laag. Dit is de eerst dragende laag met een conusweerstand van minimaal 10 MPa en een dikte van minimaal 0,5 meter.

Meestal wordt hierbij de sondeerwagen gebruikt, in sommige project specifieke gevallen gebruiken we de midi chaindrive stelling, beiden zijn uitgerust met een magnetometerconus. Deze conus detecteert direct onder de conus en geeft alle metalen verstoringen weer. De Deskundige OOO kijkt realtime mee naar de data en beoordeelt tijdens het sonderen of dit veilig kan worden voortgezet.

De locaties waar de sonderingen worden gezet, dienen vooraf handmatig vrijgegeven te worden. Dit betreft de bovenste twee meter. Tijdens het sonderen verstoort de sondeerwagen namelijk de data van het bovenste deel van de sondering.

Sonderingen kunnen tot op vele tientallen meters diepte gezet worden en zowel op het land als in het water worden ingezet.

Toepassingen van magnetometer sonderingen kunnen zijn:
• Opsporen van diep gelegen grote metalen objecten (Ontplofbare Oorlogsresten)
• Bepalen van de diepte van een damwand
• Opsporen van de locatie van gewapende heipalen
• Opsporen van de ligging van ankerstangen

Dieptedetectie met een sondeerwagen

Dieptedetectie met een sondeerwagen

Dieptedetectie met een sondeerwagen

Dieptedetectie met de midi chaindrive stelling

Dieptedetectie met de midi chaindrive stelling

Dieptedetectie met de midi chaindrive stelling