Vliegtuigberging

Berging van vliegtuigwrakken

Naast Ontplofbare Oorlogsresten liet de Tweede Wereldoorlog ook gecrashte vliegtuigen na. Op dit moment liggen er naar schatting nog duizend vliegtuigwrakken in de Nederlandse bodem of wateren.

In vliegtuigwrakken bevinden zich vaak nog zware Ontplofbare Oorlogsresten, asbest en radioactieve deeltjes. Soms is er ook sprake van vloeibare en vluchtige stoffen, die een bedreiging vormen voor het milieu. Daarnaast zijn er mogelijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden in de wrakken aanwezig.

Vliegtuigbergingen worden uitgevoerd onder dezelfde wettelijke veiligheidseisen die gelden voor het opsporen en opruimen van Ontplofbare Oorlogsresten. Daarom is Tavela ook bij vliegtuigbergingen graag uw partner.

Gespecialiseerd in vliegtuigbergingen

Voor aanvang van de berging brengen we de crashlocatie middels het uitvoeren van detectie in kaart en beeld. Dit veldonderzoek levert veel nuttige informatie op over de ligging van het wrak en is een basis voor het opstellen van een uitvraag voor de berging. Uiteraard voert Tavela de feitelijke bergingswerkzaamheden ook uit. We beschikken over zeer veel specifieke kennis van zaken en jarenlange ervaring met vliegtuigbergingen. We beschikken over al het materieel wat nodig is voor het succesvol uitvoeren van een berging.

Vergoeding vliegtuigberging

Het proces van voorbereidingen is complexer dan het opsporen en ruimen van Ontplofbare Oorlogsresten. Wij weten uit ervaring precies welke zaken er op u afkomen. Wij begeleiden en adviseren u hier graag bij. Hiertoe verzorgen we alle afstemming met Defensie-afdelingen, overheden en verdere betrokkenen. Een overzichtelijke planning van voorbereiding, uitvoering en evaluatie zal de leidraad vormen voor dergelijke complexe werkzaamheden.

Goed om te weten:
Van een reguliere vliegtuigberging wordt 68% vergoed door het Rijk.
Het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken is opgezet om vliegtuigwrakken te bergen waarbij sprake is van vermiste bemanningsleden.
Valt de berging onder het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken?
Dan is die vergoeding zelfs 100%.