Vliegtuigberging

Berging van vliegtuigwrakken

Naast explosieven liet de Tweede Wereldoorlog ook gecrashte vliegtuigen na. Op dit moment liggen er naar schatting nog duizend vliegtuigwrakken in de Nederlandse bodem of wateren.

In vliegtuigwrakken bevinden zich vaak nog zware explosieven, asbest en radioactieve deeltjes. Soms is er ook sprake van vloeibare en vluchtige stoffen, die een bedreiging vormen voor het milieu. Daarnaast zijn er mogelijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden in de wrakken aanwezig.

Vliegtuigbergingen worden uitgevoerd onder dezelfde wettelijke veiligheidseisen die gelden voor het opsporen en opruimen van explosieven. Daarom is Tavela B.V. ook bij vliegtuigbergingen graag uw partner.

Gecertificeerd in vliegtuigberging

Wij hebben zeer veel specifieke kennis van zaken en jarenlange ervaring met vliegtuigbergingen. Voor het benodigde materieel werken wij samen met een B-gecertificeerd bedrijf. Hun brede machinepark voorziet in alles wat nodig is voor een berging.

Vergoeding vliegtuigberging

Het proces van voorbereidingen is complexer dan het opsporen en ruimen van explosieven. Wij weten uit ervaring precies welke zaken er op u afkomen, en wij begeleiden en adviseren u hier graag bij. Hiertoe zal alle afstemming met Defensie-afdelingen, overheden en verdere betrokkenen worden verzorgd. Een overzichtelijke planning van voorbereiding, uitvoering en evaluatie zal een leidraad vormen voor dergelijke complexe werkzaamheden

Goed om te weten: van een reguliere vliegtuigberging wordt 70% vergoed door het Rijk. Valt de berging onder het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken? Dan is die vergoeding zelfs 100%.

Het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken is opgezet om vliegtuigwrakken te bergen waarbij sprake is van vermiste bemanningsleden.

Bert Lambers informeert u graag hoe om te gaan met alle zaken die op u afkomen als u een vliegtuigberging in gang dient te zetten. Zie hiervoor ook: www.lambersadvies.nl.