Oppervlaktedetectie

Veldonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Oppervlaktedetectie

Aansluitend op een Vooronderzoek OO waarbij sprake is van een 'verdacht gebied' starten we direct de werkvoorbereiding voor het opstellen van een Projectplan Detectie en een projectplanning ten aanzien van een uit te voeren veldonderzoek.

Met moderne opsporingsapparatuur brengen we grote en kleine gebieden snel in kaart. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem sporen wij op tot een diepte van ongeveer 4 á 5 meter vanaf het maaiveld. Voor dieper onderzoek zetten we, afhankelijk van de grondsoort en lokale omstandigheden, andere apparatuur in voor dieptedetectie.

Tavela gebruikt apparatuur van Vallon en de nieuwste software met een Trimble R2 GPS systeem van Geometius.
Als dat nodig is, passen we ook handmatige detectie toe.

Nieuwste apparatuur en software van Vallon en Geometius

 

Handmatige data analyse

Onze speciaal hiervoor opgeleide Senior Deskundige OOO analyseert de meetgegevens handmatig. Dit in combinatie met de nieuwe software, zorgt voor een reductie van de objectenlijst. Dus minder graafwerk en vooral minder kosten! Op basis hiervan geven wij een onderbouwd advies over de vervolgwerkzaamheden die nodig zijn om de verdachte objecten op een veilige manier te benaderen. We maken de meetgegevens inzichtelijk op een kaart die compatibel is met onder meer PDF, AutoCad en verschillende GIS-toepassingen.

Rapportage Detectie

De rapportage bestaat uit een Proces-Verbaal van Oplevering. Daarin zijn naast bovenstaande overzichtskaart en eventuele objectenlijst, de omschrijving van de opdracht en gebruikte opsporingsmethode(n) opgenomen met gemotiveerde aanbevelingen voor eventuele vervolgwerkzaamheden.

Overzichtskaart