Oppervlaktedetectie

Veldonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten

Oppervlaktedetectie

Aansluitend op een Vooronderzoek OO waarbij sprake is van een 'verdacht gebied' starten we direct de werkvoorbereiding voor het opstellen van een Projectplan Detectie en een projectplanning ten aanzien van het uit te voeren veldonderzoek.

Met moderne opsporingsapparatuur brengen we grote en kleine gebieden snel in kaart. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem sporen wij op tot een diepte van ongeveer 4 á 5 meter vanaf het maaiveld. Voor dieper onderzoek zetten we, afhankelijk van de grondsoort en lokale omstandigheden, andere apparatuur in voor dieptedetectie.

Tavela gebruikt apparatuur van Vallon en de nieuwste software met een Trimble R2 GPS systeem van Geometius. Als dat nodig is, passen we ook handmatige detectie toe.

Nieuwste apparatuur en software van Vallon en Geometius

 

Handmatige data analyse

Onze speciaal hiervoor opgeleide Senior Deskundige OOO analyseert de meetgegevens handmatig. Dit zorgt in combinatie met de nieuwe software, voor een reductie van de objectenlijst. Dus: minder graafwerk en vooral minder kosten! Op basis hiervan geven wij een onderbouwd advies over de vervolgwerkzaamheden die nodig zijn om de verdachte objecten op een veilige manier te benaderen. We maken de meetgegevens inzichtelijk door middel van een kaart die compatibel is met onder meer PDF, AutoCad en verschillende GIS-toepassingen.

Rapportage Detectie

De rapportage bestaat uit een detectierapport. Daarin zijn naast een overzichtskaart, de omschrijving van de opdracht en ingezette opsporingsmethode(n) opgenomen met gemotiveerde aanbevelingen voor eventuele vervolgwerkzaamheden. De vervolgwerkzaamheden kunnen bestaan uit het benaderen van verdachte objecten. Deze objecten worden in het rapport separaat opgenomen in een objectenlijst. Er kan ook sprake zijn van 'verstoord' gebied. Dat betekent dat de meting dusdanig verstoord is door omgevings-of bodemverstoringen, dat er geen individuele objecten uit de data te analyseren zijn. Mocht het gebied niet goed begaanbaar zijn, dan wordt er 'niet ingemeten gebied' gerapporteerd.

Overzichtskaart