Begeleiden van Graafwerkzaamheden

Begeleiden van Graafwerkzaamheden

Het Begeleiden van graafwerkzaamheden. Voor de aanleg van kabels en leidingen.

Nederland staat voor een grote uitdaging: De Energietransitie. Hiervoor worden zonneparken aangelegd en windmolens geplaatst, waarvan de opgewekte energie getransporteerd moet worden.

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de uitbreiding van het energienet in hun verzorgingsgebieden. Om deze grote opgave te realiseren dienen er veel graafwerkzaamheden verricht te worden. Deze tracés dienen middels een Vooronderzoek OO en/of een RisicoAnalyse OO onderzocht te worden op de aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten.

In de van OO verdachte gebieden is het uitvoeren van oppervlakte detectie meestal minder succesvol. Vanwege aanwezige omgevings- en bodemverstoringen is de meetdata vaak verstoord. Dan zijn er geen individuele objecten uit de data te analyseren. Er wordt dan ‘verstoord gebied’ gerapporteerd.

In deze ‘verstoorde’ gebieden is het begeleiden van de graafwerkzaamheden vaak een betere optie.

In het begeleiden van graafwerkzaamheden heeft Tavela B.V. zich gespecialiseerd! Middels laagsgewijze detectie conform de vigerende wetgeving de CS-OOO geeft het team van Tavela onder leiding van een Senior Deskundige OOO de te ontgraven sleuven vrij.

Het Veldwerk  en de Uitvoering

Het betreft graafwerkzaamheden in verdacht gebied. In onverdacht gebied is er geen begeleiding noodzakelijk. Er is een Senior Deskundige OOO en een Assistent Deskundige OOO met detectieapparatuur op het project aanwezig. Onze projectleider is deels aanwezig.

De opdrachtgever graaft met eigen materieel de te ontgraven delen. De machinist dient te beschikken over Basiskennis OOO. Tavela detecteert de te ontgraven sleuven in lagen van 30 centimeter; te beginnen vanaf het maaiveld. Eventuele objecten worden direct benaderd. Zodra de laag is vrijgegeven kan deze afgegraven worden. Tot de werkdiepte is bereikt herhaalt dit proces zich.

Tavela blijft de graafwerkzaamheden begeleiden en visueel controleren totdat het graafwerk geheel is afgerond. Aanvullen en verdichten kan verder regulier uitgevoerd worden.

Tavela werkt door heel Nederland!

Voor alle grote netbeheerders zijn we werkzaam. Onze projectleiders denken mee met de uitvoerders over de meest efficiënte inzet van onze teams. Zeker wanneer verdacht gebied afgewisseld wordt met  onverdacht gebied, werkt een goede planning kosten reducerend.

Wilt u ook van onze kennis en expertise op dit gebied profiteren? Neem dan contact op met ons!
Wij adviseren u graag en helpen u met de uitvoering op uw project.

Begeleiden van Graafwerkzaamheden

Begeleiden van Graafwerkzaamheden