Uw specialist voor bodemonderzoeken

Veilig, vakkundig en voortvarend

Vooronderzoek OO bodemonderzoek

Wanneer er voor een gebied plannen ontwikkeld worden, moet er duidelijkheid zijn over de aan- of afwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten in de bodem vóórdat de schop in de grond gaat.
Een Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (OO) begint met een administratieve voorbereiding. Het wettelijk verplicht stappenplan dat uitgevoerd moet worden houdt onder andere in het raadplegen van allerlei verplichte bronnen. Bijvoorbeeld: gemeentearchief, algemene archieven in Zwolle en Wageningen en The National Archives in London en Washington.

Hebben er zich oorlogshandelingen voorgedaan in dit gebied?
Zo niet, dan stopt het onderzoek daar. Het gebied is dan onverdacht verklaard.

Is het gebied wél verdacht? Dan wordt in het rapport een beschrijving van alle oorlogshandelingen opgenomen en het soort Ontplofbare Oorlogsresten dat kan worden aangetroffen.
Er wordt een compleet overzicht gemaakt van het onderzoeksgebied met daarop de verdachte gebieden in het rood. Hoever de Ontplofbare Oorlogsresten in de bodem zijn gedrongen wordt met verticale afbakening aangegeven. Dit overzicht kan de opdrachtgever vervolgens verstrekken aan de aannemer. Zodoende weet de aannemer in welke gebieden er Ontplofbare Oorlogsresten aangetroffen kunnen worden.

Oppervlaktedetectie

In de gebieden die als verdacht zijn gemarkeerd komt een vervolgonderzoek, het bodemonderzoek. Hier voeren we oppervlaktedetectie uit waarbij we met detectieapparatuur de eventuele explosieven zichtbaar maken. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem kunnen we opsporen tot een diepte van 4 à 5 meter. Blijkt uit het veldonderzoek dat er verdachte objecten in de bodem zitten? Dan stellen we een plan op hoe we deze objecten kunnen benaderen en verwijderen.

Dieptedetectie

Voor dieper bodemonderzoek op locaties waarbij het verdachte objecten dieper zitten dan 4.0 m-mv zetten we dieptedetectie in. Dit wordt uitgevoerd met een sondeerstelling sondeerconus met een ingebouwde magnetometersonde.

Offerte voor een bodemonderzoek

Bodemonderzoek is verplicht volgens de Arbowetgeving. De werkgever moet een veilige werkplek te bieden aan de medewerkers. Wij helpen u graag om een voor uw project specifiek bodemonderzoek vorm te geven. Neem contact met ons op.