Veldonderzoek

Veldonderzoek Conventionele Explosieven

Veldonderzoek Detectie

Aansluitend aan een Vooronderzoek CE waarbij sprake is van een ''verdacht gebied'' kan direct de werkvoorbereiding worden gestart om een Projectplan Detectie op te stellen en een projectplanning ten aanzien van een uit te voeren veldonderzoek.

Met onze modernste opsporingsapparatuur, voorzien van de nieuwste software van Vallon, met een Trimble R2 GPS systeem van Geometius, brengen wij grote en kleine gebieden relatief snel in kaart. Metaalhoudende voorwerpen in de bodem sporen wij op tot een diepte van ongeveer 4 á 5 meter vanaf het maaiveld. Voor dieper onderzoek zetten we, afhankelijk van de grondsoort en lokale omstandigheden, andere apparatuur in voor dieptedetectie. Als dat nodig is, passen we ook handmatige detectie toe.

Handmatige data analyse

Onze speciaal hiervoor opgeleide Senior OCE-deskundige analyseert de meetgegevens handmatig. Dit in combinatie met de nieuwe software, zorgt voor een reducering van de objectenlijst, Dus minder graafwerk en vooral minder kosten. Op basis hiervan geven wij een onderbouwd advies over de vervolgwerkzaamheden die nodig zijn om de verdachte objecten op een veilige manier te benaderen. We maken de meetgegevens inzichtelijk op een kaart die compatibel is met onder meer PDF, AutoCad en verschillende GIS-toepassingen.

De nieuwste apparatuur en software van Vallon en Geometius