Subsidie voor explosievenonderzoeken

Subsidie voor explosievenonderzoeken

Alle instanties die in aanraking komen met werkzaamheden ten aanzien van explosieven en hiervoor kosten maken, kunnen via een aanvraag door gemeenten bij de Rijksoverheid, vanuit het gemeentefonds een bijdrage ontvangen van 70% van de gemaakte kosten. Dit geldt derhalve dus niet alleen voor eigen gemeentelijke werkzaamheden, maar ook voor werkzaamheden die derden binnen een gemeente hebben uitgevoerd.

Wij verzorgen de begeleiding, het advies en alle verdere processen die noodzakelijk zijn om te komen tot het vergoeden van de een groot deel van de gemaakte kosten.

De volgende kosten (zonder btw) komen in aanmerking voor subsidie:

  • Advisering
  • Vooronderzoek
  • Detectie
  • Opsporing
  • Preventieve maatregelen
  • Noodzakelijke spoedvoorzieningen
  • Werkzaamheden die nodig zijn om het explosievenonderzoek te kunnen uitvoeren.

Onze hulp en slagkracht bij het aanvragen van het vergoeden van de gemaakte kosten is vaak van doorslaggevend belang voor onze opdrachtgevers;

Snel en duidelijkheid is hierin ons motto!

Subsidie aanvraag voor explosievenonderzoeken

Als u voor 1 april aanvraagt, ontvangt u de vergoeding nog hetzelfde jaar. Voor meer informatie kunt u mailen naar regelingen@minbzk.nl.

NB: Alléén gemeenten kunnen vergoedingsaanvragen indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit doen zij óók voor andere partijen en derden.
Hiertoe dient een gemeenteraadsbesluit als basis voor de vergoedingsaanvraag (inclusief de gemaakte kosten).

Neem contact met ons op: